Apa itu Dermaga Kerajaan?

Di tempat ini Anda dapat mengatur pahlawan Anda untuk berlayar dengan kapal perdagangan dan mendapatkan barang dagangan! Semakin lama Anda berlayar, semakin besar jumlah barang dagangan yang Anda dapat. Tetapi Anda harus pertahanankan kapal anda dari penyerang lain juga.

Masih ada pertanyaan? Hubungi Kami