จะสามารถเพิ่ม Lv ของสัตว์เลี้ยงได้อย่างไร?

บอกสัตว์เลี้ยงของคุณให้ออกไปหาผลไม้และมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

คุณยังคงมีคำถามอีกหรือไม่? ติดต่อเรา