ฉันเติมเงินใน Big Fish King ไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับไอเท็มภายในเกม

 

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถรอได้ 1x24 ชั่วโมง หรือทดลองออกจากเกมและปิดเกมแล้วทำการเปิดเกมใหม่อีกครั้ง บางอุปกรณ์อาจจำเป็นต้องให้คุณรีสตาร์ทอุปกรณ์และทำการเปิดเกมใหม่อีกครั้ง หากคุณยังคงไม่ได้รับไอเท็มในเกม โปรดทำตามขั้นตอนในข้อ 2
  2. โปรดส่งข้อมูลปัญหาของคุณที่พบโดยแนบข้อมูลเหล่านี้มายัง ทีมสนับสนุน ของเราผ่าน ติดต่อเรา:
    • ชื่อของเกมที่คุณเล่น:
    • ชื่อตัวละคร:
    • เซิร์ฟเวอร์ (หากเกมมีให้เลือก):
    • โปรดแนบรูปภาพ Screenshot ใบเสร็จ Google play และหมายเลข Transaction ID ของคุณ (คุณสามารถตรวจสอบได้จาก https://wallet.google.com) หรือหากคุณใช้ iOS คุณสามารถแนบรูปภาพ Screenshot ประวัติการซื้อบนร้านค้า iTunes และหมายเลข Transaction ID (ประวัติร้านค้า iTunes ของคุณ)

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

คุณยังคงมีคำถามอีกหรือไม่? ติดต่อเรา