การเข้าร่วมหรือลงชื่อในสงครามตำแหน่งทำอย่างไร?

siege-war.jpgคุณสามารถลงชื่อในสงความตำแหน่งได้หาก Lvกิลด์ของคุณมาถึง Lv 5 แล้ว

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

คุณยังคงมีคำถามอีกหรือไม่? ติดต่อเรา