มนุษย์

human.jpgผู้ให้ความเคารพและศรัทธา เราออกไปในที่ต่างๆเพื่อแสวงหาความรุ่งโรจน์  ประวัติศาสตร์จะถูกสร้างด้วยแต่ละขั้นตอนที่เราได้รับ และเราจะไม่ยอมหยุดจนกว่าจะถึงวันที่เราตาย

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

คุณยังคงมีคำถามอีกหรือไม่? ติดต่อเรา