ชนิดของสกิลใน IRIS M มีทั้งหมดกี่แบบ?

สกิลตัวละครใน Iris M จะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด สกิชใช้งานและสกิลสนับสนุน

สกิลใช้งานคือสกิลหลักที่สามารถใช้โจมตีได้โดยตรงแก่ศัตรู สกิลใช้งานสามารถอัพเกรดได้หาก Lvตัวละครของคุณมี Lvเพียงพอ นอกจาก Lvตัวละครในการอัพเกรดแล้ว สกิลใช้งานยังจะต้องใช้แต้มและเหรียญทองในการอัพเกรด

- อัศวิน:

Skill Active
1.png เป็นการใช้ดาบเพื่อสร้างความเสียหายแก่เป้าหมายศัตรู
2.png เป็นการโจมตีขนาดใหญ่ที่จะช่วยให้ศัตรูเึลื่อนไหวช้าลง
3.png กวัดแกว่งดาบขนาดใหญ่ที่จะบเขยี้ศัตรูให้เป็นผงในเส้นทางของคุณ
4.png การรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับดาบเพื่อโจมตีศัตรูโดยรอบทั้งหมด
5.png

กวัดแกว่งดาบติดต่อกันแก่ศัตรูเป้าหมาย

6.png การจู่โจมที่จะช่วยลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรู
7.png ด้วยผิวอันแข็งกระด้าง ทำให้ลดความเีสยหายจากศัตรูลง
Skill Passive
01.png Concentrates all power in the body's core, making it more rigid
02.png Draws forth inner stamina throught repeated training
03.png Concentrates strength during one's strongest attacks

- Mage :

Skill Active
1.png Launches a magic missile to attack the enemy
2.png A spear of ice that damage an enemy and reduces its movement speed
3.png A comet that deals magic damage to target while also reducing their magic defense
4.png A burst of flame energy that sets fire to surrounding enemies
5.png Corrupt energy that deals pain to a target
6.png A burst of repellant mana energy that deals magic damage to surrounding enemies, pushing them back and immobilizing them
7.png Focuses the mind to magnify magic attack power
Skill Passive
01.png Survival training that increases one's life force
02.png Increases defense power through traditional meditation
03.png Steels the character to block strong enemy attacks

- Ranger :

Skill Active
1.png Fire bullet, dealing damage to an enemy target
2.png Launcehes a daring attack to thwart an enemys
3.png

A shrapnel attack that hits several enemies at once

4.png A ruthless attack that scorches a target area and reduces the physical defense power of enemies wihtin it
5.png

Multiple bullets to seal an enemy's fate

6.png A havy blow that deals critical attack damage
7.png Channels the blessings of the wind to increase attack speed
Skill Passive
1a.png User the eyes of a hawk to analyze the attack patterns of an enemy
2a.png Pounds an enemy with an unavoidable attack targeting their weak point
3a.png Enables nimble movement to avoid enemy attacks

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
1 จาก 3 เห็นว่ามีประโยชน์

คุณยังคงมีคำถามอีกหรือไม่? ติดต่อเรา