ภูต

sprite.jpgผู้ปกป้องด้วยชิวิตและคำบัญชา แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่เราก็ยังอยู่ตลอดไป ความเชื่อของเราในเทพเจ้าและความศรัทธาซึ่งกันและกันคือที่มาแห่งความแข็งแกร่งอย่างแท้จริง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

คุณยังคงมีคำถามอีกหรือไม่? ติดต่อเรา