วิธีการหาวัสดุเสริมสร้าง?

คุณสามารถได้รับลูมิไนท์ในร้านค้าคริสตัล (ดูที่เบ็ดเตล็ด) หรือโดยการแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์! ลูมิไนท์จะใช้ได้ตั้งแต่ +1 ถึง +9 ลูกมิไนทน์คุณภาพจะใช้ได้ตั้งแต่ +10 ถึง +19 หรือหากสูงกว่านั้นจะต้องใช้ลูมิไนท์ขั้นสูงสุด

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

คุณยังคงมีคำถามอีกหรือไม่? ติดต่อเรา