ดันเจี้ยนหินถ่ายโอนคืออะไร?

การเข้าสู่ดันเจี้ยนหินถ่ายโอนคุณจะต้องมี Lv20 และจะต้องใช้ตั๋วใต้ดินในการเข้า
ในดันเจี้ยนหินถ่ายโอนคุณสามารถได้รับหินถ่ายโอนจากดันเจี้ยนนี้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

คุณยังคงมีคำถามอีกหรือไม่? ติดต่อเรา