ดันเจียนลูมิไนท์ขั้นสูงคืออะไรและจะเข้าได้อย่างไร?

การเข้าสู่ดันเจี้ยนลูมิไนท์ขั้นสูง คุณจะต้องมี Lv 20 และจะต้องใช้ตั๋วใต้ดินในการเข้า
ในดันเจี้ยนลูมิไนท์ขั้นสูง คุณจะได้รับลูมิไนท์ขั้นสูงจากดันเจี้ยนนี้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

คุณยังคงมีคำถามอีกหรือไม่? ติดต่อเรา