การเดินทาคืออะไร?

คุณสามารถส่งตัวละคร ออกเดินทาง เพื่อรวบรวมของรางวัลได้ คุณสามารถส่งตัวละครอื่นๆ ได้มากกว่าตัวละครที่คุณกำลังใช้อยู่ในปัจจุบัน รางวัลทองในระหว่าง ออกเดินทาง คือสัดส่วน Lvตัวละครของคุณ ยิ่งตัวละครของคุณ Lv สูงมากเท่าไร ทองที่คุณจะได้รับก็ยิ่งมากขึ้น

หมายเหตุ:
- คุณไม่สามารถเล่นตัวละครที่กำลังออกเดินทางได้
- คุณจะได้รับน้ำยาเป็นของรางวัลเท่านั้นหากคุณยกเลิกภารกิจการเดินทาง
- มีโอกาสที่คุณจะได้รับ Gem เมื่อคุณสำเร็จการเดินทาง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

คุณยังคงมีคำถามอีกหรือไม่? ติดต่อเรา