วิธีจัดการกิลด์ทำอย่างได้อย่างไร?

  • กิลด์ยิ่งมี Lv สูง ก็จะยิ่งสามารถรับจำนวนสมาชิกได้เพิ่มมากขึ้น
  • หัวหน้ากิลด์สามารถมอบหมายตำแหน่งผุ้จัดการกิลด์ได้สูงถึง 4 คน
  • หัวหน้ากิลด์และผู้จัดการกิลด์สามารถดู, ยอมรับและปฏิเสธคำขอเข้าร่วมกิลด์
  • หัวหน้ากิลด์และผู้จัดการกิลด์สามารถเขียนคำแนะนำในข้อความเกี่ยวกับกิลด์ได้
  • หัวหน้ากิลด์และผู้จัดการกิลด์สามารถไล่สมาชิกของกิลด์ออกได้
  • การเปลี่ยนชื่อกิลด์จะสามารถทำได้โดยการใช้เพชร
  • สามารถทำการยุบกิลด์ได้เฉพาะเมื่อไม่มีสมาชิกกิลด์เป็นสมาชิกที่เหลืออยู่เพียงคนดียวในกิลด์แล้วเท่านั้น
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

คุณยังคงมีคำถามอีกหรือไม่? ติดต่อเรา