วิธีเข้าร่วม Nether Rift ใน Guild Challenge?

สำหรับกรเข้าร่วมรอยแยกอเวจีในการท้าทายกิลด์ คุณจะต้องทำตามข้อกำหนดด้านล่างดังนี้:

  1. ตัวละครของคุณจะต้องมี Lv อย่างน้อย Lv 8 เพื่อเข้าเล่นรอยแยกอเวจีได้
  2. รอยแยกอเวจีจะใช้สเตมิน่าในการเข้าเล่น
  3. Lv ของตัวละครจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขกำหนดของรอยแยกอเวจี
  4. คุณสามารถเล่นรอยแยกอเวจีไปพร้อมกับเพื่อนๆหรือสมาชิกในกิลด์ได้
  5. คุณสามารถเชิญเพื่อนหรือสมาชิกกิลด์ที่กำลังออนไลน์อยู่ในขณะนั้นได้
  6. หากคุณยินยอม ผู้เล่นคนอื่นๆจะสามารถเข้าร่วมเล่นได้
  7. เวลาจำกัดของรอยแยกอเวจีคือ 10 นาที
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

คุณยังคงมีคำถามอีกหรือไม่? ติดต่อเรา