สามารถเป็นผู้เล่น VIP ได้อย่างไร?

การกลายมาเป็นผู้เล่น VIP นั้น คุณจะต้องเตรียมพร้อมที่จะพบกับความต้องการต่างๆ อันดับแรก เช่น การเติมเงินตามจำนวนที่ได้เลือกไว้ ซึ่งจะมีสิทธิพิเศษสำหรับผู้เล่น VIP ที่คุณสามารถอ่านรายละเอียดได้ภายในเกม

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
1 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์

คุณยังคงมีคำถามอีกหรือไม่? ติดต่อเรา