เปลี่ยนสีผิวในสงครามหุ่นยนต์อย่างไร?

เพื่อรับสีผิวของหุ่นยนต์ใหม่ คุณจะต้องเล่นสงครามหุ่นยนต์เป็นจำนวน 10-20 ครั้ง เพื่อรับสีผิวหุ่นยนต์

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

คุณยังคงมีคำถามอีกหรือไม่? ติดต่อเรา