จะสามารถเปลี่ยนชื่อหรือเลือกชื่อในการบรรลุความสำเร็จได้อย่างไร?

แตะที่โปรไฟล์เกมของคุณในอินเทอร์เฟสด้านขวามือของอุปกรณ์ของคุณและแตะที่ไอคอนดินสอเพื่อเลือกหรือเปลี่ยนชื่อการบรรลุความสำเร็จของคุณ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์

คุณยังคงมีคำถามอีกหรือไม่? ติดต่อเรา