ต้องใช้หน่วยความจำจำนวนเท่าไรสำหรับการดาวน์โหลดสงครามเทวา

จำนวนหน่วยความจำที่ต้องใช้สำหรับการดาวน์โหลดสงครามหุ่นยนต์มีดังนี้:

*ขนาดของแอปอาจเพิ่มขึ้นตามการอัพเดทหรือตามคำแนะนำของเกม

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

คุณยังคงมีคำถามอีกหรือไม่? ติดต่อเรา