สงครามเทวาสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ของ Android ได้ทั้งหมด?

ใช่งานไม่ได้ทั้งหมด สงตรามเทวา ถูกออกแบบให้ใช้งานได้สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งานกับ Android เวอร์ชั่นตั้ง 4.4ขึ้นไป ด้วยความละเอียดหน้าจอน้อยที่สุด 720x1280  

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

คุณยังคงมีคำถามอีกหรือไม่? ติดต่อเรา