การเชื่อมต่ออะไรที่ฉันจำเป็นต้องใช้ในการเล่นเกม?

คุณสามารถเล่นเกมได้โดยใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi, 3G หรือ 4G อย่างไรก็ตาม, เราแนะนำให้ใช้ Wi-Fi ที่มีความเป็นไปได้

กรุณาจำไว้ว่าคุณอาจจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนัยมโดยผู้ให้บริการ 3G หรือ 4G ของคุณจากจำนวนข้อมูลที่คุณใช้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
2 จาก 2 เห็นว่ามีประโยชน์

คุณยังคงมีคำถามอีกหรือไม่? ติดต่อเรา