หากฉันใช้ฟีเจอร์ 'ติดต่อทีมสนับสนุน' คุณสามารถตอบกลับมายังอีเมล์อื่นๆที่ฉันได้ลงทะเบียนได้หรือไม่?

ได้, ทีมสนับสนุนของเราจะช่วยเหลือผู้เล่นเสมอๆเพื่อแก้ไขปัญหา แต่เราไม่สามารถให้การสนับสนุนสำหรับปัญหาที่จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลสำคัญ สภาพนโยบายของเราที่สามารถจัดหาข้อมูลสำคัญให้ได้เฉพาะเพียงอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

คุณยังคงมีคำถามอีกหรือไม่? ติดต่อเรา