ผลของโปรแกรมที่ผิดกฏหมาย, บัค และการซื้อ - ขายบัญชี!

พฤติกรรมการหลอกลวง, การโกงที่สัมพันธ์กับการกระทำใดๆในเชิงพานิชย์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต้องห้ามของเกมจาก LYTOmobi นอกจากนี้ยังอาจเกิดภัยอันตรายจริงต่อบัญชีที่ถูกบุกรุก, ในการมีส่วนร่วมใดๆต่อการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การลงโทษ เช่น เพิกถอนเงินของเกม, ระงับเกมชั่วคราว หรือแม้แต่ปิดตัวบัญชีเกมอย่างถาวรลง

เราไม่สามารถให้การสนับสนุนสำหรับบัญชีเกมที่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมการหลอกลวงหรือในกรณีที่ผู้ให้บริการหลอกลวงได้บุกรุกบัญชี

กรุณารักษาบัญชีของคุณให้ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงประเด็นดังกล่าวเหล่านี้ ซึ่งมันไม่คุ้มกับเวลาและจำนวนเงิน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

คุณยังคงมีคำถามอีกหรือไม่? ติดต่อเรา