เพิ่ม, ลบ, สลับหรือแก้ไขวิธีการชำระเงินใน Android

เพื่อทำการซื้อภายในแอป อย่างแรกคุณจำเป็นต้องเพิ่มวิธีการชำระเงินที่ถูกต้องบนบัญชี Google ของคุณ คุณสามารถเพิ่มวิธีกาารชำระเงินหลากหลายวิธี (บัตร, DCB, Paypal) ไปยังบัญชี Google ของคุณ

เพิ่มวิธีการชำระเงิน
 1. เปิดแอป Google Play Store
 2. แตะที่ เมนู>บัญชี> เพิ่มวิธีการชำระเงิน
 3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
 4. วิธีการชำระเงินใหม่จะถูกเพิ่มไปยังบัญชี Google ของคุณ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการชำระเงินที่ใช้งานได้ให้ไปดูที่ บทความช่วยเหลือส่วนกลาง
 
ลบวิธีการชำระเงินออก
 1. เปิดแอป Google Play Store
 2. แตะที่ เมนู> บัญชี
 3. ภายใต้วิธีการชำระเงิน แตะตั้งค่าการชำระเงินเพิ่มเติม
 4. หากได้รับแจ้งเตือน ให้ลงชื่อเข้าใช้ payments.google.com
 5. แตะวิธีการชำระเงินที่คุณต้องการที่จะลบ
 6. แตะที่ ลบ > ใช่ ลบออกไป
วิธีการชำระเงินขะถูกลบออกจากบัญชี Google ของคุณ
 
แก้ไขวิธีการชำระเงิน
 1. เปิดแอป Google Play Store
 2. แตะที่ เมนู > บัญชี
 3.  ภายใต้วิธีการชำระเงิน, แตะ "ตั้งค่าการชำระเงินอื่นๆ"
 4. ลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี payments.google.com ของคุณ
 5. แตะวิธีการชำระเงินมราคุณต้องการแก้ไข
 6. กด "แก้ไข"
 7. ทำการอัพเดทของคุณและแตะ "บันทึก"
เปลี่ยนวิธีการชำระเงินของคุณในขณะที่ทำการซื้อ
 1. เปิดเกม
 2. ไปยังร้านค้า
 3. แตะแพ็คเกจที่คุณต้องการซื้อ
 4. แตะที่  "วิธีการชำระเงิน"
 5. เลือกจากหนึ่งในวิธีการชำระเงินที่มีอยู่หรือเพิ่มอันใหม่เข้าไป
 6. เสร็จสิ้นการซื้อของคุณ
หมายเหตุ: หากคุณเพิ่มวิธีการชำระเงินในขณะที่การซื้อสินค้า การชำระเงินจะถูกบันทึกไว้ในบัญชีของคุณ
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
6 จาก 17 เห็นว่ามีประโยชน์

คุณยังคงมีคำถามอีกหรือไม่? ติดต่อเรา