ฉันจะปิดการแจ้งเตือนบน Android / iOS ได้อย่างไร?

การแจ้งเตือนสามารถปิดผ่านเมนูการตั้งค่าของอุปกรณ์ของคุณ

สำหรับอุปกรณ์ Android

  1. เปิด 'Settings'
  2. เลือก Apps/Application Manager'
  3. จากนั้นให้เลือกเกม
  4. ขั้นตอนนี้ให้กดเลือกออกของ 'Show Notifications'

สำหรับอุปกรณ์ iOS

  1. เปิด 'Settings'
  2. เลือก 'Notifications'
  3. รายการของแอปที่รองรับการแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้น
  4. แตะที่แอปที่คุณต้องการจะเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนสำหรับตัวเลือกคุณ
  5. เสียง, การแจ้งเตือนและเครื่องหมายสามารถเปิดหรือปิดได้ทั้งหมด
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

คุณยังคงมีคำถามอีกหรือไม่? ติดต่อเรา