“การพัฒนา” คืออะไร?

  • การพัฒนาคือการนำฮีโร่ที่มีชนิดเดียวกัน (ระดับเดียวกัน) และธาตุที่เดียวกัน 2 ตัวละครที่มี Lv สูงสุดมาทำการพัฒนากันเพื่อได้อันดับที่สูงขึ้นในธาตุเดียวกัน แต่จะเป็นการสุ่มฮีโร่ที่ไม่ได้เป็นคลาสเดียวกัน
  • อีกวิธีหนึ่งมีแทปที่สองที่คุณสามารถรวมฮีโร่ชนิดเดียวกันสองคลาสเข้าด้วยกัน เช่น ธาตุและ(ระดับ)ฮีโร่เพื่อให้ได้ (ระดับ)ขั้นถัดไปด้วยธาตุและคลาสเดียวกัน
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์

คุณยังคงมีคำถามอีกหรือไม่? ติดต่อเรา