ฉันสามารถเปลี่ยน Username หรือ ชื่อเล่นได้หรือไม่?

คุณสามารถใส่ Username/ชื่อเล่น ที่คุณต้องการได้ในครั้งแรก Username/ชื่อเล่นจะคงอยู่อย่างถาวร

เนื่องจากเหตุผลในความปลอดภัย, ฟีเจอร์ในการเปลี่ยนชื่อยังไม่สามารถใช้ได้ ยังไม่สนับสนุนการเปลี่ยน Username ที่สามารถทำได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
1 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์

คุณยังคงมีคำถามอีกหรือไม่? ติดต่อเรา