ฉันจำ Game Center/บัญชีของเกมและรหัสผ่านไม่ได้

สำหรับอุปกรณ์ Android:
หากคุณได้สูญเสียการเข้าถึงของบริการ Google Play Game หรือ Google ID, กรุณาขอความช่วยเหลือจาก Google
เราไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัญชีบริการ Google Play Game หรือช่วยเหลือผู้เล่นในการกู้บัญชีหรือรหัสผ่านที่สูญหาย
 
สำหรับอุปกรณ์ iOS:
หากคุณได้สูญเสียการเข้าถึง Game Center หรือ Apple ID ของคุณ, กรุณาสอบถาม Apple เพื่อขอความช่วยเหลือ
เราไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัญชี Game Center หรือช่วยเหลือผู้เล่นในการกู้คืนบัญชีหรือรหัสผ่านที่สูญหายได้
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
9 จาก 15 เห็นว่ามีประโยชน์

คุณยังคงมีคำถามอีกหรือไม่? ติดต่อเรา