ข้อมูลบอสระดับโลก

  • บอสระดับโลกจะปรากฏตัวใน 1 ครั้งต่อ 4 วันและจะอยู่ได้นานถึง  24 ชั่วโมง
  • มีบอสระดับโลกทั้งหมด 5 ชนิด ซึ่งจะสลับๆสับเปลี่ยนกันในแต่ละ 4 วัน
  • บอสระดับโลกจะมีพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ 56 วินาที
  • พลังโจมตีจะเพิ่มแบบดับเบิ้ลในแต่ละ 5 นาทีจากการเริ่มต้น
  • คุณจะได้รับโอกาสเพื่อโจมตีบอสระดับโลกทั้งหมด 5 ครั้ง
  • หลังจากความความพยายามของคุณ 5 ครั้งต่อความเสียหายทั้งหมดที่ได้พยายามรับมือกับคนอื่นๆ ค่าความเสียหายทั้งหมดที่คุณทำได้จะถูกจัดอันดับอยู่ในพื้นที่บอส
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

คุณยังคงมีคำถามอีกหรือไม่? ติดต่อเรา