การซื้อของฉันถูกยกเลิก!

หากคุณได้ทดลองทำการซื้อแต่การซื้อของคุณถูกยกเลิก คุณจะไม้สามารถเปลี่ยนแปลงการซื้อนั้นได้
 
อย่างไรก็ตาม, Google Play อาจวาง"ข้อจำกัด" ชั่วคราวบนบัตรเครดิตของคุณเท่ากับมูลค่าของการซื้อ "ข้อจำกัดเหล่านี้" จะล้างโดยอัตโนมัติในช่วงระยะเวลาสั้นๆ
 
การซื้อที่ถูยกเลิกมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหากที่อยู่เรียกเก็บเงินของคุณ และ/หรือ ชื่อที่ลงทะเบียนไว้ใน Google Wallet ของคุณแตกต่างกันจากชื่อที่อยู่บนบัตรเครดิตของคุณ สามารถทำส่วนดังกล่าวให้ตรงกันได้โดยติดต่อกับธนาคารของคุณเพื่อยืนยันรานละเอียด จากนั้นให้เข้าสู่ระบบการชำระเงินของ Google (payments.google.com) และใส่ "วิธีชำระเงิน" เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลของคุณถูกต้อง
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

คุณยังคงมีคำถามอีกหรือไม่? ติดต่อเรา