คลาสหรืออาชีพใน Fantasia Heroes?

มีทั้งหมด 5 คลาสใน Fantasia Heroes คือ ฮันเตอร์, ไฟต์เตอร์, ไนท์, พีสและนักเวทย์ สำหรับฮันเตอร์, ไฟต์เตอร์ และนักเวทย์จะเป็นคลาสที่สร้างความเสียหายแบบ DPS ส่วนไนท์คือฮีโร่สายแทงค์ และพรีคือฮีเลอร์ คุณสามารถสร้างปาร์ตี้พื้นฐานด้วย 3 DPS, 1 ไนท์ และ 1 พรีส แต่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนกลยุทธ์หรือไม่

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

คุณยังคงมีคำถามอีกหรือไม่? ติดต่อเรา