“การเสริมสร้าง” คืออะไร?

การพัฒนาจะเป็นที่ที่คุณสามารถเพิ่ม Lv ของฮีโร่ของคุณได้โดยการใช้ฮีโร่อื่นมาอัพเกรด ค่า XP ที่ได้รับจะเพิ่มขึ้นหากฮีโร่ที่นำมาอัพเกรดนั้นคือธาตุเดียวกันและขึ้นอยู่กับ *อันดับ* ของฮีโร่ที่นำมาอัพเกรดด้วย

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
3 จาก 5 เห็นว่ามีประโยชน์

คุณยังคงมีคำถามอีกหรือไม่? ติดต่อเรา