“การอัพเกรด” คืออะไร?

คุณสามารถอัพเกรดฮีโร่ของคุณได้จนถึง +5 โดยการใช้ฮีโร่ชนิดอื่นๆมาทำการอัพเกรด อย่างไรก็ตามมีเพียงโอกาสเดียวเท่าเท่านั้นที่ฮีโร่จะอัพเกรดได้โดยขึ้นอยู่กับ *อันดับ* ของฮีโร่ที่ถูกนำมาใช้ในการเสริมสร้างและ *อันดับ* ของฮีโร่ที่จะนำมาอัพเกรด นอกจากนี้ยังมีฮีโร่เฉพาะที่สามารถนำมาใช้สำหรับการพัฒนาได้ (สูงสุด +5)

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์

คุณยังคงมีคำถามอีกหรือไม่? ติดต่อเรา