ฉันจะเข้าร่วมกิจกรรม “โจมตีกิลด์” ได้อย่างไร?

กิจกรรมโจมตีกิลด์จะเกิดขึ้น 1 ครั้งในทุกๆ 4 วัน และระยะเวลาจะมีแค่เพียง 24 ชั่วโมง ซึ่งจะสลับบอสของแต่ละธาตุไปในทุกๆ 4 วัน คือ บอสธาตุไฟ, บอสธาตุน้ำแข็ง, บอสธาตุดิน เป็นต้น หลังจากที่คุณเข้าร่วมกิลด์ คุณสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับสมาชิกกิลด์ของคุณได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

คุณยังคงมีคำถามอีกหรือไม่? ติดต่อเรา