แต่งตั้งสมาชิกกิลด์ให้เป็นเอลเดอร์ได้อย่างไร?

คุณสามารถแต่งตั้งสมาชิกกิลด์ให้เป็นเอลเดอร์ได้โดยการเลือกสมาชิกที่จะเป็นเอลเดอร์คนใหม่ หลังจากนั้นให้เลือกเมนูกิลด์และเลือกเอลเดอร์

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

คุณยังคงมีคำถามอีกหรือไม่? ติดต่อเรา