ทำไมหลังจากที่ฉันอัญเชิญบอสในพื้นที่, บอสได้หายไป?

เมื่อคุณได้อัญเชิญบอสออกมาแล้วในโหมดพื้นที่บอส บอสที่คุณได้อัญเชิญมาจะอยู่ได้เพียงแค่ 1ชั่วโมงเท่านั้นและหากผู้เล่นคนอื่นๆได้เอาชนะได้ก่อนที่คุณจะโจมตี บอสก็จะหายไป

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

คุณยังคงมีคำถามอีกหรือไม่? ติดต่อเรา