สร้างกิลด์หรือเข้าร่วมกิลด์ได้อย่างไร?

การเข้าร่วมกิลด์หรือสร้างกิลด์นั้น คุณจำเป็นต้องมีตัวละครหนึ่งตัวอย่างน้อย Lv 15 หลังจากนั้นฟีเจอร์กิลด์จะถูกปลดล็อกออก ซึ่งคุณสามารถตัดสินใจที่จะสร้างกิลด์หรือเข้าร่วมกิลด์อื่นๆที่มีอยู่ก็ได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

คุณยังคงมีคำถามอีกหรือไม่? ติดต่อเรา