กิลด์บัฟ

ซื้อด้วยตั๋วกิลด์จะทำให้ได้รับบัฟ2 ชั่วโมงกับทุกคนภายในกิลด์ สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับสมาชิกกิลด์

กิลด์บัฟ :

สัญญาไฟ : เพิ่มพลังโจมตีของฮีโร่ธาตุไฟ
สัญญาน้ำแข็ง : เพิ่มพลังโจมตีฮีโร่ธาตุน้ำ
สัญญาดิน : เพิ่มพลังโจมตีฮีโร่ธาตุดิน
สัญญาเหล็ก : เพิ่มพลังโจมตีฮีโร่ที่เป็นกลาง.
แข็งแกร่งไปด้วยกัน : เพิ่ม Hp ให้กับฮีโร่
โล่ไฟ : ลดความเสียหายจากฮีโร่ธาตุไฟ
โล่น้ำแข็ง : ลดความเสียหายจากฮีโร่ธาตุน้ำ
โล่ดิน : ลดความเสียหายจากฮีโร่ธาตุดิน
โล่ไฟ : ลดความเสียหายจากฮีโร่ธาตุเป็นกลาง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
1 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์

คุณยังคงมีคำถามอีกหรือไม่? ติดต่อเรา