ใช้หน่วยความจำเท่าไรสำหรับการดาวน์โหลด Enneas Saga?

จำนวนของหน่วยความจำที่ต้องการสำหรับดาวน์โหลด Enneas Saga คือดังนี้:

*ขนาดของแอปอาจะเพิ่มขึ้นอยู่กับการอัพเดทที่แนะนำของเกม

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

คุณยังคงมีคำถามอีกหรือไม่? ติดต่อเรา