เปลี่ยนภาษาได้อย่างไร?

ใน Enneas Saga คุณสามารถเปลี่ยนภาษาได้หลายภาษา (ภาษาอังกฤษ, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาไทย, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเกาหลี, ภาษาจีน และภาษาจีนดั้งเดิม) หากคุต้องการเปลี่ยนภาษาให้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 4 เห็นว่ามีประโยชน์

คุณยังคงมีคำถามอีกหรือไม่? ติดต่อเรา