เว้นทางคดเคี้ยวคืออะไร?

ในสถานที่นี้คุณสามารถเซ็ตฮีโร่ของคุณเพื่อออกเดินเรือการค้าและได้รับสินค้าที่ดี! ระยะทางที่ยาวไกลในการเดินเรือ จะได้รับจำนวนสินค้ามาก แต่คุณต้องป้องกันเรื่อของคุณจากการโจมตีของเรืออื่นๆด้วย

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

คุณยังคงมีคำถามอีกหรือไม่? ติดต่อเรา