Chúng ta có thể kết bạn với người khác trong Pet Café chứ?

Bạn có thể kết bạn thông qua mạng xã hội hoặc trực tiếp trong game bằng cách ghé thăm quán của người đó.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ