Làm sao để tăng sức chứa của nhà kho?

Bạn có thể thấy công trình màu đỏ ở bên phải bản đồ chứ. Hãy click nút Mở rộng nhà kho, sau đó làm theo hướng dẫn để tăng sức chứa.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ