Bị mất vật phẩm, làm sao lấy lại?

Nếu bạn bị mất Vật phẩm, Vàng, Bạc, Kim cương, Ruby hoặc Trăng bị vì lỗi của game, vui lòng gửi chi tiết vấn đề về Hỗ trợ khách hàng, kèm theo dữ liệu liệt kê bên dưới:

Email ID / Facebook

  1. Nickname
  2. Server (nếu có)
  3. Video và hình chụp màn hình vấn đề
  4. Hóa đơn mua bán / Hóa đơn Google Play

Vui lòng gửi thông tin chi tiết về Đội hỗ trợ thông qua Liên hệ chúng tôi

Còn thắc mắc khác? Liên hệ