Tôi không thể đăng nhập Iris M, nên làm gì?

  • Nhớ đăng nhập đúng ID và mật khẩu trong Game center[nếu sử dụng iOS], Play Store [nếu sử dụng Android] hoặc Facebook dùng để đăng nhập game.
  • Đảm bảo kết nối mạng bạn đang dùng ổn định(Wi-Fi hoặc Mobile data).
  • Kiểm tra server có online không. Đôi khi game có thực hiện bảo trì. Trong thời gian bảo trì, bạn sẽ không thể đăng nhập và chơi game. Thông báo về bảo trì được đăng trên Website chính thức hoặc Fanpage.
  • Nhớ đảm bảo cấu hình máy của bạn đủ để chơiShadow Blood.
  • Có khả năng bạn đã khóa vì sử dụng chương trình không được phép hoặc khai thác bug/error. Hãy tham khảo các điều kiện bị khóa tài khoản sau Tại sao bị khóa tài khoản?

Còn thắc mắc khác? Liên hệ