Cấu hình đề nghị để chơi Iris M là gì?

Iris M có thể chạy trên cả Android và iOS, cấu hình đề nghị để chơi Iris M như sau. Vì một số thay đổi về lập trình, cấu hình có thể thay đổi theo thời gian.
Thiết bị Android:
Shadow Blood đề nghị dùng Android 4.4 trở lên, với màn hình phân giải 720 x 1280.

recommendet-new.jpg

Để xem thông tin hệ điều hành trên thiết bị Android, hãy thực hiện các bước sau:

Vào ‘Settings’ từ màn hình chính
Vào ‘About Phone
Chọn ‘Software Information

Nếu bạn cần cập nhật Android, hãy kiểm tra 'Software Updates' hoặc làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ