Lấy bình phục hồi HP/MP ở đâu?

Bình phục hồicóthể nhận từ thưởng nhiệm vụ, lên level hay thưởng đăng nhập, và bạn cũng có thể mua khi đến Tainasđể gặpNPCthương láiKalph.

merchant-Kalph.jpgỞ đây bạn có thể mua các vật phẩm nhưBình phục hồi, Luminite, Nhẫn, Bông tai, vàVòng.

Lưu ý:Nếu không có Bình phục hồitrong slot tự động, bạn cũng có thể chọn icon cảnh báo để nạp bình hỗ trợ, đồng thời có thể tự động mua từ thương láiKalph.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ