Tôi có thể nhận yêu cầu Luminous ở đâu?

Bạn cần có Mảnh Luminousđể kích hoạtLuminous. Mảnh Luminous có trongKệ thần cổ đạihoặc mua ởShop. Luminoussẽ lên level khi bạn có thêm các mảnh và sẽ trở nên mạnh hơn.

luminous.jpg

Còn thắc mắc khác? Liên hệ