Làm sao để có PET?

petsistem.jpg

Bạn có thể nhận Petsau khi đạtlevel 25. Có thể nhận hoặc triệu hồi Pet ở Gacha, bạn cần phải triệu hồi Pet để nhận được. Gacha có 3 loại triệu hồi Pet:

Triệu hồi cơ bản:Bạn có thể nhận Pet ngẫu nhiên:Xám, Xanh láhay Xanh dương. Dùng xu vàng để triệu hồi.
Thẻ triệu hồi:Bạn có thể nhận Pet ngẫu nhiên:Xanh dương hoặc Tím. Dùng thẻ để triệu hồi.
Triệu hồi tinh hoa:Bạn có thể nhận ngẫu nhiên Pet:Tím hoặc Cam. Dùng ngọc để triệu hồi.

Lưu ý:Kết hợp pet để tăng level và nâng cấp chỉ số cho Pet.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ