Astra là gì và làm sao để có Astra?

AstraCard.jpg

 

Astra là mộtNPCgiúp ích cho các chỉ số khi sử dụng, có thể mở tính năng Astranếu đạt level 18 và hoàn thành nhiệm vụ [Altelmyst], bên dưới là thông tin chỉ số:
- Astra Cuze’s Faithcó thể nhậnPhục hồi MP tức thì 30%.
- Astra Karol’s Guidancecó thể nhậntăng EXP +100%.
- Astra Cristin’s Pridecó thể nhậntốc độ ATK +20%.
- Astra Elin’s Peacetăngtỉ lệ rớt đồ 20%.
- Astra Yata’s Belieftăngphục hồi HP tức thì 25%.
- Astra Juke’s Principletăngnăng Damage +10%.
- Astra Lyzabet’s Elixirtăngtỉ lệ Bạo kích +35%.
- Astra Elsa’s WisdomtăngXuyên thấu +10%.
Ở đây bạn có thể xem tất cảAstra, level, hạng, chỉ số EXP và các thông tin khác. Bạn chỉ có thể sở hữu tối đa 3 thẻ Astra. Nhấn Trang bị để trang bịAstra.

Để có thẻAstra, bạn phải đến gặp một NPC. Chọnthẻ Astrađể xem chi tiết thông tin và nhấn nútastraicon.pngđể đến thẳngNPC liên quan, nói chuyện vớiNPCđó để giúp tăng thanh trạng thái, sau khi thanh trạng thái đầy bạn sẽ có được thẻ Astra.

Để tăng thanh trạng thái, bạn cần các vật phẩm nhưNeveh Spice, Duranium, Eveh Lumber, Emperor Salmon,... Các vật phẩm này có thể nhận được trong Vương quốc. Trao đổi các vật phẩm để tăng thanh trạng thái.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ