Làm sao để nâng caaos skill Chủ động và Bị động?

Để nâng cấp skillChủ động và Bị động, bạn cần Điểm skill và đạt level nhất định.
Điểm skill có được khi hoàn thành nhiệm vụ NPC.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ