Khi nào mở được Hội và làm sao để tham gia Hội?

Để mở hoặc tham gia hội, bạn phải đạt level 20. Và để tạo hoặc tham gia hội, bạn cần thực hiện theo hướng dẫn bên dưới:

  1. Tạo Hội:
    Sau khi nhân vật đạt level 20, tính năng Hội sẽ được mở. Để tạo hội, bạn cần dùng Xu vàng.
  2. Tham gia Hội:
    Sau khi nhân vật đạt level 20. Tính năng Hội sẽ được mở. Hãy chọn Hội bạn muốn tham gia hoặc tìm tên Hội.

Còn thắc mắc khác? Liên hệ